Blog

Ajalooliste romaanide võistlus andis hea saagi!

Jüripäeval oli kirjastuse Hea Lugu 28. sünnipäev ja sel puhul kuulutati 22. aprillil 2022 välja kirjastuse esimese ajalooliste romaanide võistluse võitjad. Võistlema saadeti 12 reglemendile vastavat tööd, mis katsid koos väga pikka ajatelge Salme viikingitest kuni 1990ndate aastateni. Tundub, et õhus on soov mõtestada sõjateemat: kaks romaani käsitlesid ristisõdu, üks Vabadussõda ja üks Teist maailmasõda. […]

Read more

Ajalooliste romaanide võistlus!

Ekspress Grupi raamatukirjastus HEA LUGU kuulutab välja AJALOOLISTE ROMAANIDE VÕISTLUSE Ootame põnevaid lugusid usutavate tegelastega, kes aitavad lähedale tuua olulisi sündmusi, nähtusi, isikuid ajaloos. Geograafilisi ja ajalisi piire ei ole. Võistlustöid ootame 10. jaanuariks 2022. Eestikeelse käsikirja minimaalne pikkus on viis autoripoognat (200 000 tähemärki koos tühikutega), maksimaalne 8 autoripoognat (320 000 tm). Võistlusele toodud […]

Read more