Käsikirjade esitamine

Ilukirjanduse puhul palume esitada: 

  • kaaskiri
  • sisukokkuvõte
  • käsikirja kolm esimest peatükki
  • autori tutvustus

Teiste žanrite puhul:

  • kaaskiri
  • näidispeatükid
  • sisukord
  • autori tutvustus

Käsikirju võtame vastu e-posti teel, kuid need võib saata ka postiaadressil:

OÜ Hea Lugu
Parda 6
10151 Tallinn

Kui soovite, et käsikiri tagastatakse, palume lisada saadetisele markide ja aadressiga ümbrik.