Päev: 30. juuni 2022

Ajalooliste romaanide võistlus andis hea saagi!

Jüripäeval oli kirjastuse Hea Lugu 28. sünnipäev ja sel puhul kuulutati 22. aprillil 2022 välja kirjastuse esimese ajalooliste romaanide võistluse võitjad. Võistlema saadeti 12 reglemendile vastavat tööd, mis katsid koos väga pikka ajatelge Salme viikingitest kuni 1990ndate aastateni. Tundub, et õhus on soov mõtestada sõjateemat: kaks romaani käsitlesid ristisõdu, üks Vabadussõda ja üks Teist maailmasõda. […]

Read more