Kompost ja kompostimine

Maia Raudseping

Kategooriad: ,

Kirjeldus

Inimkonna elu säilimise aluseks on mullaviljakus.

Kui hävib muld, siis ei ole enam toitu loomadele ega inimestele.

Euroopa keskkonnakaitse on seadnud oma tähtsaimaks eesmärgiks mullaviljakuse säilitamise ja taastamise.

Parim moodus mullastiku kehva seisundi parandamiseks on komposti valmistamine ja kasutamine.

Kompost parandab mulla koostist ning õhu ja vee imendumist mulda, vähendab erosiooni ning vajadust kunstlike väetiste järele. Samas on see ka taimekaitsevahend. Kompostimine on tõhus panus keskkonnakaitsesse: orgaanilisi jäätmeid kompostides tagatakse ainete looduslik ringkäik ja seega võib kompostimist vaadelda kui jäätmete taaskasutamist.Exclusive products

Special category of products